Zajęcia wstrzymane od 30.01.2022 z powodu remontu pływalni. O wznowieniu zajęć będziemy informować na bieżąco.

Zajęcia są przeniesione na :

Sp 5 ul. Smyczkowa 3

Sp 22 ul. Rzeckiego 10

UP ul. Głęboka 31