Zajęcia wstrzymane od 30.01.2022 z powodu remontu pływalni. O wznowieniu zajęć będziemy informować na bieżąco.

Zajęcia są przeniesione na :

Sp 5 ul. Smyczkowa

Sp 22 ul. Rzeckiego

UP ul. Głęboka

Sp 51. ul. Bursztynowa

USD Chodzki ul. Gębali